در ساختمان مشاعی، دو قسم از مالکیت وجود دارد:1- مالکیت مستقل و جدای هر یک از مالکان در بخش های اختصاصی 2- مالکیت مشترک آنان در اجزایی از ساختمان که مورد استفاده همه قرار می گیرد. به تدریج ممکن است مشکلاتی برای آپارتمان پیش بیاید و لازم باشد مخارجی جهت رفع آن صورت گیرد که به تناسب سهم هر یک از مالکان آپارتمان می­بایست پرداخت شود. در صورتی که هر یک از مالکین آپارتمان یا استفاده کنندگان آن­ها از تعمیر مشاعات خودداری نماید، اشخاص ذینفع (شرکا) می­توانند از دادگاه الزام مالکین یا استفاده کنندگان را به تعمیر ساختمان مشاعی درخواست نمایند.
مدارك و منضمات مورد نياز :
- سند مالكيت (اختیاری)*
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از موارد ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- معاینه محلی
- اتیان سوگند
- ساير دلايل و مستندات