رشد یعنی شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد. برای خروج صغیر از حجر و اداره اموالش، تنها رسیدن به سن بلوغ کافی نیست بلکه رشد نیز شرط است. صغیر پس از رسیدن به بلوغ(سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است) و اثبات رشد می­تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای صدور حکم رشد

- تصویر مصدق شناسنامه (اجباری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- جلب نظر پزشکی قانونی
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- تحقیقات محلی
- ساير دلايل و منضمات