دعوای استرداد مال مورد معامله از دعاوی بسیار شایع در محاکم است که در موارد بطلان، فسخ و عدم نفوذ معامله حادث می­گردد. در صورتی که معامله به دلیل فقدان قصد انشاي طرفين، فقدان اهليت، فقدان شرايط مربوط به مورد معامله و جهت نامشروع باطل می­شود یا به واسطه اراده یکی از طرفین فسخ می­شود و یا به جهت معامله فضولی یا اکراهی غیر نافذ می گردد و با عدم نفوذ ( اعلام رضایت ) مالک روبرو می گردد اما مال به خریدار تسلیم گردیده است ، مالک می تواند با طرح دعوای استرداد مال مورد معامله، مورد معامله را باز پس گیرد.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای استرداد مال

- تصویر مصدق سند عادی (اختیاری)
- تصویر مصدق سند رسمی (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و منضمات
- تحقیقات محلی
- اتیان سوگند