هنگامی که دعوا به داوری ارجاع شود، داوران در محدوده موافقت‌نامه و مقررات داوری به قضاوت پرداخته و اقدام به صدور رأی می‌نمایند. رأی داور به خودی خود توان اجرایی ندارد؛ اما درصورتی‌که محکوم‌علیه رأی داور، آن‌ را به اختیار خود اجرا نکند، محکوم‌له می‌تواند از دادگاه درخواست اجرای آن ‌را بنماید. در این صورت دادگاه درخواست را مورد بررسی قرار داده و عندالأقتضا دستور اجرا صادر می‌نماید.
مدارك و منضمات مورد نياز جهت طرح دعوای درخواست اجرای رأی داور

- تصوير مصدق قرارداد (اختیاری)*
- تصوير مصدق راي داور (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از موارد ذيل را ارائه نماييد.
- شماره پرونده استنادي
-درخواست استعلام
- ساير دلايل و مستندات